Tisztelt leendő üzleti Partnerünk!

Az Intendáns Kft - mint a Felszámolói Névjegyzékben nyilvántartott szervezet - fő tevékenységi körei:

 • csőd közeli helyzetbe jutott vállalkozások segítése a fizetésképtelenség elkerülésben
 • fizetésképtelenségi eljárások menedzselése

 

Mindezt teszi úgy, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások számára lehetőséget teremtsen minél több munkahely megtartására, a hitelezőkkel konstruktív együttműködés fenntartására, a vállalkozások egészének vagy egyes részeinek fenntartható tovább működtetésére.

Eljárásaink során maximálisan képviseljük a hitelezők érdekeit, betartjuk és betartatjuk a fizetésképtelenséget szabályozó törvényi rendelkezéseket, figyelembe véve a FOE Etikai Szabályzatának ajánlásait.

Mindezt teszi úgy, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások számára lehetőséget teremtsen minél több munkahely megtartására, a hitelezőkkel konstruktív együttműködés fenntartására, a vállalkozások egészének vagy egyes részeinek fenntartható tovább működtetésére.

Eljárásaink során maximálisan képviseljük a hitelezők érdekeit, betartjuk és betartatjuk a fizetésképtelenséget szabályozó törvényi rendelkezéseket, figyelembe véve a FOE Etikai Szabályzatának ajánlásait.

Az Intendáns Kft az alább felsorolt eszközökkel és kompetenciákkal rendelkezik, melyek elengedhetetlenül fontosak a fenti tevékenységek magas szintű folytatásához:

 • hozzáértés, szakértelem, tapasztalat a különböző fizetésképtelenségi eljárásokban,
 • a csődjog és a kapcsolódó jogszabályok magas szintű ismerete;
 • függetlenség és pártatlanság az ügyekben érintett partnerek felé,
 • számviteli– és pénzügyi ismeretek alkalmazása a költségtakarékos felszámolás érdekében,
 • a felszámolási vagyon visszaszerzése, megtartása, hatékony működtetése,
 • profitorientált értékesítés a hitelezői igények szem előtt tartásával.

Ennek érdekében az Intendáns Kft magasan képzett diplomás jogász, közgazdász, könyvvizsgáló, reorganizációs mérnök szakembereivel látja el vagyonfelügyelői, felszámolói valamint tanácsadói feladatait.
Munkatársaink naprakész tudásának fenntartását folyamatos továbbképzésekkel valamint a fizetésképtelenségi szakma tapasztalatainak és eredményeinek állandó figyelemmel kísérésével biztosítjuk.

 

Tevékenységeink

 

Reorganizációs tanácsadás

Tanácsadásunk első lépése a vállalat struktúrájának és pénzügyi helyzetének teljes átvilágítása abból a szempontból, hogy eldönthessük, hogy a vizsgált cég alkalmas e az újjászervezésre.

A megismert helyzetkép alapján feltárjuk a cégben rejlő veszélyforrásokat, pénzügyi kötelezettségeket és a rendszer változásra való képességét.

Felmérve a rendelkezésre álló eszközök, vagyontárgyak körét, összehasonlítjuk a vállalkozás kötelezettség állományával, a meghatározott likviditási mutatók alapján elkészítjük a szükséges további forrásigény bevonásának tervét.

Meghatározzuk az átszervezéshez szükséges krízis és stratégiai pontokat, felállítunk egy konkrét akciótervet. Ezt követően javaslatot teszünk a megvalósítási program feladataira, és aktív segítséget nyújtunk az elvégzésükhöz.

 

Csődmenedzselés, válságkezelés

Jelentős számú cég kerülhetné el a felszámolását, ha időben felismerné a helyzetében felmerülő azon pontokat, amely jövőbeni fizetésképtelensége felé mutat.

A csődeljárás számos cég esetében orvosolhatná a kilátástalannak tűnő likviditási gondokat, visszaállítva a cég szolvenciáját, kezelhetővé téve szorongató kötelezettségeit.

A fenti célok eléréséhez nyújtunk partnereinknek segítséget az alábbi tevékenységekkel:

A sikeres csődmenedzselés megteremtése érdekében feldolgozzuk a tartozásokra és hitelezőkre vonatkozó adatokat, információkat; javaslatot teszünk az adósságállomány befagyasztásának formájára; vállaljuk a hitelezőkkel való egyeztetést, a megromlott szállítói és vevői kapcsolatok helyreállításában való közreműködést.

Elkészítjük a fizetőképesség helyreállításához, a tartós pénzügyi stabilizációhoz szükséges pénzügyi tervet.

 

Vagyonfelügyelet, felszámolás

A felszámolási eljárás olyan nem peres eljárás, melynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Eleget téve az 1991. évi, többször módosított XLIX. a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak a felszámolások során felmérjük a kijelölt gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét, a vele szemben támasztott követeléseket. A felszámolás kezdő időpontjától gondot fordítunk a hitelezők érdekeinek maximális képviseletére, gondoskodunk az adós vagyonának hitelezők felé történő megóvásáról, megőrzéséről, szem előtt tartva a cég működésképességének fenntartását s így a minél több munkahely megőrzésének segítését. Minden esetben elvégezzük a cég vagyonelemeinek felkutatását és erőfeszítéseket teszünk az esetlegesen kimentett vagyontárgyak visszaszerzésére.

 

IRODÁINK

 • Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 40.
 • Telefonszám: +36 1 283 7461

 • Cím:4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.
 • Telefonszám: +36 54 500 040

TELEFONOS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

 • Hétfő: 9-12h
 • Kedd: 13-16h
 • Szerda: 9-12h
 • Csütörtök: 13-16h
Az ügyfélfogadási időn kívül küldhetnek üzenetet az uh.snadnetni@ofni e-mail címre.

CÉGADATOK

 • Cégjegyzékszám: 13-09-164927
 • Adószám: 23441714-1-13
 • Bsz.: 10300002-10612995-49020015
 • Székhely: 2133 Sződliget Rózsa u. 40.
 • Levelezési cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 40.
 • Telefon: +36 1 283-7461
 • Fax: +36 1 286-0217